Pogosto je po gradnji hiše ali druge stavbe njena okolica neurejena in v neugodnem stanju. Vidne so sledi delovnih strojev, povsod je odpadni material, zemlja je gola in zaraščena s plevelom. Za neurejeno okolico, zato poskrbimo mi.

Opravljamo naslednje:

Oporni zidovi
Ograjni zidovi
Utrjevanje površine
Tlakovanje

Robniki
Asfaltiranje
Izvedba zunanje terase
Čiščenje zidov

PROJEKT ŠTEVILKA 1

PROJEKT ŠTEVILKA 2

PROJEKT ŠTEVILKA 3

PROJEKT ŠTEVILKA 4