Zemeljska dela so prva faza pri gradnji objekta. V gradbeni stroki veljajo vse dejavnosti, ki so namenjene pripravi gradbene jame za kasnejši temelj in samo zaščito temelja. Zemeljska dela v grobem delimo na izkopavanja in nasipavanja.

Opravljamo naslednje:

Izkopi za objekte
Izkop za temelje
Zasipi
Planiranje

PROJEKT ŠTEVILKA 1

PREJ

POTEM